Jak si vybrat dodavatele stavby?

Všichni, kdo již mají stavbu domu nebo jeho rekonstrukci za sebou, jistě potvrdí, že nejdůležitější byl výběr stavební firmy. Od výběru stavební firmy s dobrými referencemi a dostatkem zkušeností s typem vámi vybrané stavby se odvíjí, zda dostanete za své peníze to, co očekáváte, nebo se dočkáte pouze hořkého zklamání.

Typový rodinný dům Typ A
Typový rodinný dům Typ A

Nižší cena na úkor kvality?

Mnoho z nás si pořizuje nový dům nebo provádí větší rekonstrukci pouze jedenkrát za život. Očekáváme, že nám náš příbytek poskytne pohodlné, komfortní bydlení podle našich představ a dlouhou životnost vybavení a použitých materiálů. Cena za stavbu našeho nového domu je jedním z rozhodujících kritérií při výběru stavební firmy. Rozhodně by však neměla být na prvním místě! U stavebních firem, které nabízejí rodinné domy v porovnání s konkurencí takřka „za hubičku,“ se za nízkou cenou obvykle skrývá použití těch nejlevnějších materiálů na hranici norem a nekvalitně odvedená práce často nekvalifikovaných řemeslníků. Protože se jedná o největší investici našeho života, chceme mít jistotu, že jsme investovali dobře. Tím, že si zaplatíme (ale nepřeplatíme) za kvalitu, ušetříme si zklamání a další zbytečné starosti a výdaje.

Shlédněte již realizované zakázky firmy

Při výběru stavební firmy si zjistěte, zda byli předchozí zákazníci spokojení. Určitě se vyplatí prohlédnout si již realizované stavby u předchozích zákazníků firmy a zjistit, jak jak se firma stavěla k problémům, které se v průběhu stavby vyskytly, jak probíhalo vyřízení reklamace, zda dodrželi termín a cenu atd. Projděte si i informace v místním tisku, na reklamních letácích a internetu. Ideální je, pokud velikost stavební firmy odpovídá zhruba velikosti vaší zakázky. Středně velká firma vám pravděpodobně vyjde více vstříc (například při řešení detailů vaší stavby), než velká stavební firma s celorepublikovým působením nebo naopak drobný živnostník, který jen těžko zvládne kompletní dům na klíč.
Typový rodinný dům Typ B
Typový rodinný dům Typ B

Trvejte na stavbě výlučně od jedné firmy

Při realizaci stavby trvejte na tom, aby za všechny dodávky obchodně i koordinačně nesla zodpovědnost pouze jedna – vámi vybraná firma. Bude-li firma spolupracovat s ostatními subdodavateli, musí nést veškerou zodpovědnost i za případné problémy způsobené jejich subdodavateli. Všechny případné nedostatky a reklamace tak budete řešit pouze s jednou firmou a vyhnete se zbytečným tahanicím. Je už na ní, jaké smlouvy se subdodavateli sama uzavřela.

Základem je smlouva o dílo a její příloha

Pokud vám stavební firma zajišťuje projekt včetně příslušných povolení, ke smlouvě o dílo přiložte jako jednu z příloh kompletní popis všech vašich požadavků na funkčnost, použití materiálů a vašich představ až po vyřízení kolaudace. Bude tak jasně dáno, co za stanovenou cenu musíte dostat a kdy bude stavba dokončena. Nelitujte investice do zkušeného právníka, protože dobře a přehledně zpracovaná smlouva s přílohami je v zájmu vašem i stavební firmy a pomůže předejít případným nesrovnalostem a dohadům, co jste si objednali a co bude dodatečně naúčtovaná práce navíc.
Typový rodinný dům Typ C
Typový rodinný dům Typ C

Příliš krátký termín realizace stavby

Příliš krátký termín realizace stavby a vysoké sankce za jeho nedodržení mohou vést k nekvalitně provedené práci, například ke zkrácení technologického postupu. I když je představa vašeho rychle hotového nového domu lákavá, vyhněte se firmám, které podezřele krátké termíny stavby nabízejí a ušetříte si tak zklamání, reklamace a další starosti s tím spojené. Mnohé pomůže vyřešit stavební dozor a průběžná kontrola stavebního deníku.

Stavební dozor vám ušetří starosti i peníze

Zajistěte si stavební dozor, který bude sledovat kvalitu, správné technologické postupy na stavbě a prověřovat fakturaci provedených stavebních prací. Musí se jednat o stavebně-technického odborníka, který rozezná chybně odvedenou práci nebo méně kvalitní či špatně použitý materiál. V případě nekvalitně odvedených prací dohlédne na odstranění vzniklých chyb či snížení ceny za dílo. Výdaje na stavební dozor vám ušetří čas, starosti a v případě nekvalitně odvedené práce, i vaše peníze.
Typový rodinný dům Typ D
Typový rodinný dům Typ D
Typový rodinný dům Typ E
Typový rodinný dům Typ E

Stavební deník

Veškeré dohodnuté závěry, požadavky, připomínky, nedodělky, vady atd. se vždy zaznamenávají do stavebního deníku. Každý záznam potvrdí odpovědný zástupce stavební firmy a kopii zápisu je třeba pečlivě uschovat.

Delší záruční doba – známka solidnosti firmy

U zhotovovaných staveb je zákonem stanovená záruční doba tři roky. Preferujte však firmu, která vám nabídne delší záruku, případně si ji zkuste vyjednat. Delší záruční doba svědčí o solidnosti firmy a o tom, že si za svou práci ručí.

Záloha stavební firmě

Financování stavby může probíhat několika způsoby. Můžete využít například stavební spoření či hypotéku. Složení zálohy stavební firmě je nutnost, ale je neprozřetelné poskytovat zálohu vyšší než 10% z celkové ceny. Pak se může snadno stát, že kupujete „zajíce v pytli“. Každá následující dílčí platba by měla odpovídat hodnotě již provedené či prováděné práce a materiálu. Plnou cenu doplaťte až po kolaudaci či odstranění nedodělků nebo případných závad.
 

Copyright LUSA CB s.r.o.

webdesign by Lewest.cz www.lewest.cz